බෙල්ලන්විල අවසන් රන්දෝලි මහා පෙරහැර අද

August 24, 2019 | 118 views

බෙල්ලන්විල ඇසළ පුණ්‍යෝත්සවයේ අවසන් රන්දෝලි මහ පෙරහැර අද (24) වීථී සංචාරය කිරීමට නියමිතයි.

මඟුල්ඇත් කතරගම වාසනා ඇත් රජුන් මතින් පෙරහැරේ සධාතුක කරඬුරාජයා වැඩමවීමට නියමිතයි.

ගමන් මාර්ගය…

  • විහාරස්ථාන නැගෙනහිර වාහල්කඩින් පිටත්ව,
  • විහාර මාවත ඔස්සේ දෙහිවල-මහරගම මාර්ගයට,
  • බෙල්ලන්තොට මංසන්ධිය,
  • බෙල්ලන්තර මංසන්ධිය,
  • පැපිලියාන දෙසින් විහාරමාවතට පිවිස,
  • විහාරමාවත ඔස්සේ නැවතත් විහාරස්ථාන නැගෙනහිර විහල්කඩින් ගෙවැදීම.

Related News