හෙට සහ අනිද්දා ගාල්ල මාතර පාසල් වැසේ

September 23, 2019 | 331 views

අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවල සියලු පාසල් හෙට(24) සහ අනිද්දා දිනවල වසා තැබෙන බව දකුණු පලාත් ආණ්ඩුකාර හෙමාල් ගුණසේකර මහතා නිවේදනය කර ඇත.

Related News