රූපවාහිනි සංස්ථාව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතට

September 09, 2019 | 40 views

(09) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට බල පැවැත්වෙන පරිදි ජාතික රූපවාහිනී සංස්ථාව, ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා අමාත්‍ය ධුරය දරන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතට පත්කරගෙන තිබේ.

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය භාරව කටයුතු කරන අතර ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට පවරා ගන්නා බව සඳහන් කරමින් ජනාධිපති ලේකම්වරයා විසින් අද (09) රාත්‍රීයේ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව, ජනමාධ්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජේවර්ධන මහතා යටතේ පැවතුණි.

Related News