පුල්මුඩේ ඛනිජ වැලි නිධිය විකිනීම නතරවෙයි

September 28, 2019 | 100 views

පුල්මුඩේ ඛනිජ වැලි නිදිය විකිනීම නතර වී තිබෙන්නේ කෝප් සභාපති, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතාගේ මැදිහත්වීම නිසා බව වාර්තාවේ.

ලංකාව සතු වටිනාකමින් ඉතාමත් ඉහළ ස්වභාවික සම්පතක් වන පුල්මුඩේ ඛණිජ වැලි නිධිය පෞද්ගලික සමාගමකට විකුණා දැමීම සඳහා කැබිනට් පත්‍රිකාවක් සම්මත වී තිබූ බව ලංකා ඛණිජ වැලි සමාගම 2017-01-26 දින කෝප් කමිටුව හමුවට කැඳවූ අවස්ථාවේදී අනාවරණය වී තිබේ.

ඒ අනුව කෝප් කාරක සභාවේ තීරණය වී ඇත්තේ පුල්මුඩේ ඛණිජ වැලි නිධිය විකුණා දැමීමේ තීන්දුව අහෝසි කරන ලෙසයි.

එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස 2016 වසරේ සිට සූදානම් වෙමින් පැවති පුල්මුඩේ ඛනිජ වැලි නිධිය විකුණා දැමීමේ තීරණය කෝප් කමිටුවේ නිර්දේශය මත ඉවත් කර ගෙන තිබේ.

Source Lankatruth.com

Related News