ජනාධිපතිවරණය නොවැම්බර් 16

September 18, 2019 | 259 views

ජනාධිපතිවරණය නොවැම්බර් 16 පැවැත්වීමටත් නාමයෝජනා කැඳවීම ඔක්තෝබර් 07 වනදා පැවැත්වීමටත් ජාතික මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව තීරණය කර තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් වූ ගැසට් පත්‍රය මුද්‍රණය සඳහා මේ වනවිට රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කර ඇති අතර එය අද (18) මධ්‍යම රාත්‍රියේ නිකුත් කිරීමට නියමිත ය.

Related News