අලුත්වැඩියාවක් හේතුවෙන් ප්‍රදේශ කිහිපයකට හෙට පැය 18 ක ජල කප්පාදුවක්

September 09, 2019 | 151 views

කැළණි ගඟ දකුණ ඉවුර ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියරය යටතේ සිදු කෙරෙන අලුත්වැඩියාවක් හේතුවෙන් වත්තල ඇතුළු ප්‍රදේශ කිහිපයකට හෙට (10) පෙරවරු 09.00 සිට පැය 18 ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය පවසනවා.

ඒ අනුව වත්තල – මාබෝල – ජාඇල සහ කටුනායක – සීදුව යන නගරසභා බල ප්‍රදේශවලට මෙන්ම වත්තල- මහර සහ ජාඇල යන ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශවලට හෙට දිනයේ මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ඇති. එමෙන්ම ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ කොටසකට ද එදින පැය 18 ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බවයි ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය සඳහන් කළේ.

Related News